vrijdag 10 november 2017

Update opzet website passend onderwijs voor cluster 2 in het regulier onderwijs

In maart hebben we als samenwerkingsproject cluster 2 instellingen en ouders een zogeheten scrum sessie gehad over een website met één (1) overzicht met informatie voor ouders, kinderen, scholen en cluster 2 instellingen t.b.v de kinderen (TOS, Slechthorend en Doof) die regulier naar school gaan.

Opnieuw en opnieuw zijn er verhalen over kinderen die geen (passende) begeleiding krijgen en ouders die de strijd moeten aangaan. Daarnaast is er sprake van willekeur: daar waar het ene kind wel een bepaalde vorm van begeleiding krijgt, wordt dat bij een ander kind geweigerd. Er is en blijft daarom een enorme noodzaak voor duidelijke en concrete informatie.

Vanuit Simea hebben wij onlangs informatie ontvangen dat het project Inzicht en Informatie is goedgekeurd en dat er april 2018 iets opgeleverd gaat worden. De inhoud van de boodschap was niet helder en wij hebben verdere navraag gedaan maar, ook na herhaaldelijk vragen, zijn er geen duidelijke antwoorden gekomen.

Omdat wij jullie toch op de hoogte willen houden, kunnen we voor dit moment alleen aangeven dat er iets opgeleverd wordt in april 2018, mogelijk is dat inderdaad een website maar het kan ook een plan van aanpak zijn. Ook is onbekend wie daar allemaal aan gaan werken. Zodra we meer inzicht en informatie over het project hebben, zullen we dat uiteraard met jullie delen.

Voor oorsprong en andere verslagen zie onze eerdere blogs:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten