maandag 23 oktober 2017

Oproep: passend onderwijs voor kinderen met een auditieve beperking of tos/esm

Eigenlijk plaatsen we nooit oproepen voor onderzoek, maar voor deze keer maken we een uitzondering. Deze oproep is al via verschillende kanalen voorbij gekomen. Afgelopen week zat hij bij ons in de mailbox. Wij hebben contact gezocht met de 1 van de onderzoekers. Voor het onderzoek worden ouders, leerkrachten en AB'ers uitgenodigd voor een gezamenlijk interview.

Wij hebben aangegeven dat wij de oproep niet wilden plaatsen omdat ouders die eigenlijk wel begeleiding willen voor hun kind, maar het niet krijgen, van het onderzoek worden uitgesloten. Op deze manier geeft het onderzoek een vertekend beeld van de werkelijkheid, omdat heel veel kinderen weinig, verkeerde of geen begeleiding meer krijgen en ouders zijn hier alles behalve tevreden over.

Dit onderzoek is specifiek gericht op leerlingen met een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis en wat de gevolgen zijn van Passend Onderwijs voor deze groep. Het zou toch jammer zijn dat ouders dan weer niet aan het woord komen, omdat alleen ouders met begeleiding worden gevraagd mee te doen.

Op ons verzoek is de tekst aangepast en kunnen nu alle ouders met een kind met een auditieve beperking reageren.

Bij deze de oproep:


In het kader van het landelijke evaluatieprogramma passend onderwijs, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, wordt een onderzoek uitgevoerd dat zich specifiek richt op o.a. leerlingen met een auditieve beperking of een taalontwikkelingsstoornis (tos) in het reguliere onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs).

Heeft u een kind met een gehoorprobleem, of een taalontwikkelingsstoornis (ook wel ernstige spraaktaal moeilijkheid genoemd) en naar de reguliere basisschool of het reguliere voortgezet onderwijs gaat? Dan uitnodigen we u van harte uit om mee te doen aan dit onderzoek!

Voor het onderzoek zijn we op zoek naar ouders die ervaring hebben met ondersteuning op de reguliere school. Dit kan ondersteuning zijn die op dit moment wordt gegeven, of ondersteuning die is stopgezet.

We nemen graag een interview af met u als ouder, uw kind en eventueel met de leraar/mentor (en eventueel ambulant begeleider). Nadat u zich heeft aangemeld stemmen we met u af wat de mogelijkheden zijn. De interviews worden bij voorkeur gehouden in november ‘17, en het liefst op de school van uw kind, of eventueel telefonisch. Het interview zal naar verwachting maximaal een uur duren.

Wilt u uw stem laten horen over dit onderwerp, of heeft u vragen? Stuur dan voor 8 november ’17 een email naar: thematischecasestudie2017@rug.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op en geven u graag meer informatie. We zien uw aanmelding graag tegemoet! Meer informatie over het evaluatieprogramma passend onderwijs is te vinden op: www.evaluatiepassendonderwijs.nl.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten