zaterdag 21 oktober 2017

Voor iedereen die deze oproep niet heeft ontvangen Conferentie 'Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden'

Helaas horen wij dat er toch weer mensen zijn die dit bericht niet hebben ontvangen. Het communiceren naar je doelgroep en alles wat erbij hoort blijft een ding! Wij gooien hem toch nog maar even online ook al de aanmelddatum verstreken. Iedereen moet weten dat dit georganiseerd wordt!

Conferentie 'Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden'Hierbij nodigen wij je uit voor de Conferentie ‘Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden’ op 18 november 2017 te Ermelo. De conferentie is een initiatief van de vier instellingen: Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid.
Op zaterdag 18 november 2017 praten 100 mensen in Ermelo over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden. Om alle meningen te horen, wordt een brede groep uitgenodigd. Ons doel is om op 18 november met deze groep in gesprek te gaan die bestaat uit de volgende deelnemers:
  • vertegenwoordigers van de doelgroepen doof en slechthorend
  • mensen uit het regulier onderwijs, so en vso
  • ouders en leerlingen
  • vertegenwoordigers van belangenorganisaties
  • experts
  • betrokkenen (bijvoorbeeld tolken e.d.)
Deelname niet gegarandeerd
Op basis van alle aanmeldingen wordt een keuze gemaakt: er wordt gekeken of er een goede verdeling is van waar mensen vandaan komen. Uiterlijk 1 november hoor je of je één van de 100 deelnemers bent.
Wat gaan we deze dag doen? Tijdens deze werkconferentie bespreken we met elkaar een aantal scenario’s over de inrichting van het onderwijs aan Doven en Slechthorenden. Deze scenario’s zijn tot stand gekomen uit de vele reacties van de speciale Facebook pagina die hiervoor in het leven is geroepen. De conferentie is niet besluitvormend. De uitkomsten van deze conferentie worden daarna door de SIMEA-werkgroep verder uitgewerkt. Zij schrijven een advies voor de besturen van de vier instellingen.
Aanmelden kan tot en met 16 oktober!

Aanmelden kan hier: AANMELDFORMULIER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten