zaterdag 5 november 2016

Stille Gym een ontdekkingstocht naar andere manieren van communiceren

Vandaag, 4 november 2016,  Stille Gym meegemaakt bij mijn dochter op school. En ik wil jullie er heel graag over vertellen, want ik ben razend enthousiast!

Stille Gym duurt twee uur en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste deel is een ontdekkingstocht in de klas naar andere manieren van communiceren, Non verbaal communiceren. Het tweede deel is een spel in de gymzaal waarin, zonder geluid, oplossingen voor allerlei problemen worden gevonden.

Ter introductie zal ik kort de situatie schetsen van de schooljaren van mijn dochter op de reguliere school wat betreft de ambulante begeleiding.

Mijn dochter is 10 jaar, doof en heeft een ci, tweetalig opgevoed, en zit sinds groep 3 helemaal op de reguliere school.
Ze heeft ambulante begeleiding vanuit Kentalis. De eerste jaren was dat het standaard pakket van logopedie en later uitgebreid met 2 x per week buiten de klas pre teaching, en nog later  ook 1x buiten de klas met 2 leerlingen een spel doen, gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling.
Nadenkend wat een doof kind op een horende school mist en nodig heeft en andersom, wat heeft de klas nodig, besloten we, mijn dochter en ik, later in samenspraak met de ambulante begeleider, mijn dochter zelf gebarenlessen te laten geven aan haar klasgenoten. Later heeft ze een jaar lang vanuit het arrangement/ de begeleiding Kentalis, zelf gebarenlessen gekregen van een NGT juf. ( vraag: Hoe blijft de ngt van de reguliere DSH leerling op een dusdanig niveau dat zij straks ook de middelbare schoolstof kan blijven volgen en later de opleiding/universiteit?) Ook kwam de ambulante begeleider in de klas om 2 x per maand drama lessen te doen met de klas. Een belangrijk aspect daarvan was daarbij non verbale communicatie.
Contacten met dove en slechthorende vriendinnen en mensen vindt plaats buiten school, in weekend en vakantie. ( vraag: hoe blijft de reguliere leerling in contact met Dovencultuur en wanneer en waar ziet hij / zij dove rolmodellen?) Tot zover.

Op een Fodokdag, tijdje geleden, kwamen we in contact Maaike en zo met Stille Gym. Ik raakte enorm nieuwsgierig en dacht toen al…wauw wat is dit mooi en wat een prachtig kans  is dit om non verbaal te leren communiceren op een fijne manier.
En zo, was er vandaag, 4 november, Stille Gym in de klas van mijn dochter.

Niet praten en toch communiceren? Communiceren doe je niet alleen met je stem. Je communiceert met je lijf, met je ogen en met je handen. Tijdens de Stille Gym gaan de deelnemers een spel spelen zonder dat ze hun stem gebruiken.
Dat valt nog niet mee, want we praten allemaal enorm veel.  Samen spelen en leren hoe je op een non verbale manier met elkaar kunt communiceren, dat is de stille gymles!
De workshop wordt verzorgd door Maaike Ferf Jentink. Maaike heeft met succes een CIOS sportopleiding afgerond. Met Stille Gym wil Maaike haar opgedane kennis inzetten om kinderen in Nederland meer kennis en inzicht te geven over de wereld van dove mensen en verschillende manieren van de communicatie.

En dat is precies wat ze vandaag gedaan heeft op de Montessorischool Apollo in Leiden.
Zo schuchter en afwachtend  als de kinderen begonnen zo creatief en zelfbewust stonden ze, in de gymzaal,  na 1,5 uur gebaren naar elkaar te maken om dingen op een papiertje creatief en zonder woorden, aan klasgenootjes duidelijk te maken.
Mimiek aflezen, zelf mimiek oefenen, zonder woorden de weg vragen naar het strand, vragen beantwoorden als bv kunnen dove mensen auto rijden? Uitleg wat is non verbale communicatie. Allemaal aspecten die aanbod zijn gekomen en die je kinderen meegeeft in hun leven. Wat een rijkdom!

Ik kan iedereen die een doof / sh kind heeft op een reguliere school deze Stille Gym enorm aanraden. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat dit een elementair standaard onderdeel moet zijn binnen passend onderwijs cluster 2. Liefst ook nog terugkomend.  Ik zit nu al na te denken om volgend jaar een herhaling / aanvulling te vragen aan Maaike. Mijn dochter zit op en Montessorischool dus volgend schooljaar komen er weer nieuwe groep zessers bij. Ook voor middelbare scholieren en volwassenen is deze workshop heel geschikt. Dus ambulante begeleidingsdiensten, Kentalis, omarm Maaike en zorg dat we leren non verbaal en bewust met elkaar te communiceren. En lieve stoere ouders van DSH kinderen binnen passend onderwijs, vraag aan je ambulante begeleider naar Stille Gym. De behoefte van jullie kinderen is leidend in de begeleiding. ( binnen Kentalis verwoord als “ Geld volgt leerling”, wat zoveel betekent als, heeft het kind de begeleiding nodig dan krijgt het deze en is het intern aan Kentalis om het financiële gedeelte te regelen. Bij aanvang van het arrangement, begin van het schooljaar mag er geen geld en/of uren stramien worden neergezet).

Kijk op de website voor meer informatie over Stille Gym: www.StilleGym.nl.

Groet Arjenne FakkelGeen opmerkingen:

Een reactie posten