donderdag 17 november 2016

Opening website www.DOOFGEWOON.nl


Afgelopen zaterdag 12 november was het dan eindelijk zover, de feestelijke opening van de website “ Doofgewoon”
Er is lang aan gewerkt en af is hij nog niet. Dat is ook ( nog) niet de bedoeling want het zal een levende site worden, waar filmpjes en dergelijke op zullen blijven bijkomen. 
Denkt u een goede bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met onderstaand adres. Input is zeer welkom!

Doel van de website is het breed en eerlijk informeren van (jonge) ouders  en iedereen die op zoek is naar tweetalig opvoeden/ opgroeien en leven met de Nederlandse Gebarentaal.
Dat dit kan en prachtig is en kan zijn is voor ons evident, ook het samengaan met de gesprokentaal en het CI, maar helaas voormenigeen nog niet duidelijk genoeg.
De veelal eenzijdige informatie die gegeven wordt vanuit de Audiologische centra, de gezinsbegeleiding, de CI teams, de medische wereld, de onbekendheid van doofheid, en de slechte toegankelijkheid voor ouders van gebarentaalcursussen of het ontbreken hiervan, zijn  hiervan o.a. de oorzaak.
En de direct de aanleiding voor het maken van de website.

Het was een mooie middag, de kinderen hadden onder leiding van Said en Merel een gezellige middag, de ouderen luisterden o.a. naar;

Een woord van welkom door Onno Crasborn, die vertelde dat de lay-out van de site geinspireerd is op een site waarin zijn opa, oud mijnwerker, zijn verhaal verteld. Johan Ros vertelde over zijn motivatie te starten met de maak van deze website, nl de geboorte van zijn zonen.
Martine Wattel, ook te zien in de website, samen met haar zus,  sprak o.a. over het belang en de rijkdom van de verschillende verhalen in de site.
Anja Hiddinga sprak over haar zonen, het belang van een toegankelijke taal en de internationale ( doven) wereld waarin ze zich begeven. En over dovencultuur, en haar vakgebied de antropologie. 
Er was een onderzoekster, Jacomine Nortier, die tweetalig/ meertaligheid bestudeerd. Een van de belangrijke punten die zij noemde is het enorme belang van het aanbieden van taal, heel veel taal. Door het aanbieden van taal, je moedertaal bv, ook als dat geen Nederlands is, dan is dat even prima leer je dingen te benoemen, begrippen leer je kennen en hierna ben je instaat om abstract en figuurlijktaalgebruik te begrijpen en toe te passen. Dit is het ontdekken van de wereld en het meedoen en begrijpen ervan. Het belang van een taal waarin je wil wonen, die comfortabel en prettig voelt. 
Ouders van de website kwamen aan het woord en gezamenlijk brainstormden we over mogelijkheden doven en horende meer contact te laten hebben. We hebben elkaar nodig, het belang is duidelijk, maar hoe komen horende ouders op een fijne manier in contact met dove mensen en hoe de website te krijgen naar die plekken waar zij nodig is en wat mist er op de website.
Later hierover meer via Onno Crasborn, die een en ander nog zal samenvatten en oppakken. Ook aanwezig waren de Fodok, Dovenschap en de NDJ.

Het was een optimistische en positieve middag, er heerste een sfeer van vooruitkijken en de mouwen opstropen. Veel werk aan de winkel, maar samen kunnen we dat.

Doofegwoon probeert ouders van dove kinderen te informeren over wat er nog meer is in het leven van dove kinderen en dove volwassenen dan alleen de gehoorbeperking. De site geeft informatie over dovencultuur, meertaligheid en gebarentaal, en laat ouders en doven zelf aan het woord. Doof zijn blijkt heel gewoon. 

Heb je vragen stel ze gerust.
Contact en info Onno Crasborn:  o.crasborn@let.ru.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten