dinsdag 7 juni 2016

Slechthorend en de basisschool

Wij hebben van Margje van Leeuwen een artikel ontvangen wat we met jullie mogen delen. Zij is moeder van een slechthorende zoon. Ze vertelt in het artikel over de reguliere school en slechthorendheid.

De Oudergroep krijgt veel mail van ouders van slechthorende kinderen. Zij vallen vaak buiten de boot omdat de slechthorendheid op papier niet ernstig genoeg is om aan de criteria van begeleiding te voldoen. De kinderen zijn meestal de enige op school en ondervinden vaak eenzaamheid en stuitten op onbegrip van andere leerlingen maar ook van ouders. Zeker als ze ouder worden. Doordat de kinderen / ouders niet in aanmerking komen voor begeleiding is de weg om andere ouders met slechthorende kinderen te vinden ook heel lastig. Lees hieronder haar verhaal.

(klik op de plaatjes om het artikel te vergroten)

Omdat het verhaal van Margje niet een losstaand feit is hebben wij Simea gevraagd om ook de criteria van slechthorendheid onder de loop te nemen. Hierbij onze vraag:

...Dan heb ik ook vragen van ouders met slechthorende kinderen. De kinderen hebben vaak net te weinig hoorverlies maar wel bijvoorbeeld aantoonbare leerproblemen door het hoorverlies. Met sommige kinderen gaat het zelfs zo slecht dat ze op het SBO belanden terwijl ze daar helemaal niet thuishoren. Lijkt ons helemaal in strijd met passend onderwijs!!!...

Het antwoord van Simea:

Het is aan het samenwerkingsverband om te bepalen welke scholen zij geschikt vinden voor leerlingen met ondersteuningsvragen. Sommige samenwerkingsverbanden vinden dat leerlingen zoveel mogelijk op de basisschool moeten blijven, andere samenwerkingsverbanden maken de keus om kinderen met ondersteuningsvragen op SBO locaties op te vangen omdat daar meer ondersteuning voor handen is. Als je bedoeld dat de leerlingen op een lager niveau onderwijs krijgen dan ouders passend vinden, is het aan de ouders om het niet eens te zijn met de school over het OPP van hun kind. Scholen kunnen consultatie en advies aanvragen bij de instelling om na te gaan hoe de leerling het beste te ondersteunen is en welke extra ondersteuning er vanuit het samenwerkingsverband gegeven kan worden. De medewerker van de instelling kan altijd vinden, op grond van de ernst van de onderwijsbehoefte en de grote ondersteuningsvragen van de school of er niet toch meer inzet vanuit de instelling gegeven zou moeten worden.
De instellingen hebben de criteria overgenomen zoals die golden tijdens het systeem van het rugzakje. In de veranderingen die er zijn doorgevoerd en de onduidelijkheden van passend onderwijs, had het wijzigen van criteria alleen nog maar meer verwarring opgeleverd. Nu er steeds meer en beter samen gekeken gaat worden naar wat heeft deze leerling nodig en wie kan dat het beste bieden…. Gaan we ook wel kijken naar onbedoelde effecten in de criteria. Zo zijn er recent al twee wijzigingen doorgevoerd. Voorlopig geldt de gang van zaken zoals ik hierboven heb aangegeven. 

Wat Margje in haar artikel al aangeeft is dat er zo weinig kennis is op reguliere scholen rondom slechthorendheid. Mijn vraag aan Simea ging dan voornamelijk over leerproblemen die kunnen ontstaan, maar er zijn nog zoveel meer dingen waar rekening mee gehouden moet worden. Door alleen naar een audiogram en een cito uitslag te kijken ga je daar helemaal aan voorbij. Maar het kan je schooltijd heel onaangenaam maken en je ontwikkeling schaden.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten