donderdag 23 juni 2016

Gebarentaal is dood ?! Is Sign language dead ?!
Gebarentaal is dood ?!

Er zijn wereldwijd instellingen die onderzoek doen naar Gebarentaal, in Amerika is een tweetalig universiteit (American Sign Language & English), maar wat merken ouders en dove kinderen in Nederland van de Nederlandse Gebarentaal (NGT)?
  • Ouders hebben niet de mogelijkheid om een goede gebarencursus op niveau te volgen; of alleen na zeer veel aandringen en overtuigen. Zo wacht groepen ouders reeds anderhalf jaar op een geschikte vervolgcursus. Ondanks alle mails, telefoongesprekken en overleggen is er nog steeds geen zicht of en wanneer een cursus van start gaat.
  • Dove kinderen in het regulier onderwijs krijgen geen les in gebarentaal, er zijn alleen uitzonderingsgevallen bekend
  • Juni 2015 heeft de "Oudergroep van Dove Kinderen" een internationale oproep gedaan voor gebarentaal onderzoek. We hebben slechts 1 (!) 20 jarig oud onderzoeksverslag ontvangen.
 Gebarentaal is dood ?!
Is Sign Language Dead?!

Institutions world-wide do research on sign language, America has a bilingual university (American Sign Language & English), but what do parents and deaf children encounter in the Netherlands regarding Dutch Sign Language?

  • Parents only get the opportunity to take good sign language courses after endless insistence and persuasion. For example a few groups of parents have been waiting for more than one and a half years for a suitable follow-up course. Despite all correspondence, phone calls and meeting it remains unclear if and when a follow up course will start or be given.
  • Except for a few cases, deaf children in mainstream schools are not taught in sign language.
  • June 2015 the "Platform for Parents of Deaf Children" made an international call regarding sign language research. We only received 1 outdated report (20 years old).

Is sign language dead?!Tekst: Helga Duifhuis
Artwork: Arjenne Fakkel
Translation: Jan Willem van der Mei
Geen opmerkingen:

Een reactie posten