donderdag 28 januari 2016

Onze vraag naar aanleiding van het artikel uit de Volkskrant aan de afdeling: KNO Radboudlumc Nijmegen om informatie te delen!


Klik op afbeelding om artikel te vergroten.

Beste Emmanuel Mylanus, Margreet Langereis, Anneke Vermeulen,

In de Volkskrant hebben jullie een reactie gegeven op een artikel naar aanleiding van het sluiten van het doveninternaat in Haren. Als oudergroep van dove kinderen willen wij informatie verzamelen en delen. Dit kunnen ervaringsverhalen zijn, maar ook zijn wij op zoek naar wetenschappelijke onderzoeken die antwoorden kunnen geven op vragen van ouders. Zie bijvoorbeeld onze vragen ten aanzien van onderzoeken naar gebarentaal en het dove kind: http://oudergroepvandovekinderen.blogspot.nl/2015/07/oudergroep-doet-dringend-verzoek-voor.html.

In jullie reactie in de Volkskrant van 16-12-2015 geven jullie aan dat kinderen met een CI (zonder bijkomende beperkingen) mede dankzij ambulante begeleiding zich gunstig ontwikkelen op academisch en sociaal-emotioneel gebied. Jullie geven aan dat dit bevestigd wordt door (internationaal) wetenschappelijk onderzoek. Kunnen jullie deze onderzoeksresultaten delen? Veel dove kinderen hebben een CI en dan is het voor ouders goed om te weten op welke wijze de kinderen zich het meest optimaal kunnen ontplooien en wat daarvoor nodig is. Wij hopen (en verwachten) dat in het onderzoek ook 1-taligheid versus 2-taligheid is meegenomen, over hulpmiddelen worden gesproken maar ook hoe de ambulante begeleiding concreet ingevuld moet worden. De uitkomst kan dan ook gelijk in de 'menukaart' opgenomen worden (zie voor meer informatie over dit onderwerp: http://oudergroepvandovekinderen.blogspot.nl/2016/01/we-zijn-en-werken-samen-en-delen-hoop.html)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten