maandag 18 januari 2016

“We zijn en werken samen en delen hoop en verwachting en passie om alle cluster 2 kinderen een fijne tijd op school en goed onderwijs te geven”


Op initiatief van mij, Arjenne Fakkel, moeder van twee dove kinderen op een reguliere school is er op 8 januari jl een gesprek gevoerd tussen nog 2 ouders van dove kinderen en:

Kentalis
Simea
Hoormij
Fodok

Locatie; Kentalis Zoetermeer, waarvoor dank!

Dit gesprek had tot doel duidelijkheid te krijgen over problemen met betrekking tot het arrangement van onze en alle dove / sh kinderen binnen het regulier onderwijs. Om onze bezorgdheid te uiten en om een voorstel te doel en zo een concrete bijdrage te leveren aan de verbetering van de ambulante begeleiding / diensten van cluster 2 instellingen en zo, positief naar de toekomst te kijken van dove / sh kinderen binnen passend onderwijs.

Vanuit cluster 2 instantie’s en betrokkenen wordt er onvolledig onduidelijk naar betrokkenen ( reguliere school, ouders, leerlingen enz. ) gecommuniceerd. Dit heeft onduidelijkheid tot gevolg en bezorgdheid. Wanneer ouders (want die zijn het die aan de bel trekken), navraag doen en in actie komen worden ze door alle betrokkenen van het kastje naar de muur gestuurd.
Beide punten worden erkend en zullen worden verbeterd. Alle aanwezigen zullen hierop toezien en zich hiervoor inzetten.

Door afgelopen maanden stevig aan de bel te trekken bij de verschillende instantie’s slagen wij als individuele ouders er in het arrangement van onze kinderen “passend” te krijgen. Prachtig voor onze kinderen, slecht voor alle andere kinderen die wellicht niet de begeleiding krijgen die ze kunnen / moeten krijgen.
Het veroorzaakt ongelijke behandeling en kansen voor leerlingen. Willekeur en toeval zijn binnen het onderwijs, en zeker voor deze kwetsbare groep, erg ongewenst.
Wij als ouders zien het als onze plicht om te strijden voor gelijke kansen en mogelijkheden voor alle dove / sh kinderen in Nederland op een reguliere school.
Welke cluster 2 instelling er begeleidt en waar je woont mag geen invloed hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding. Dat is namelijk de begeleidingsvraag van de leerling. Het veel gebruikte credo van alle aanwezige in formele schrijven is “ het borgen van kwaliteit” is helaas nog niet helemaal gelukt. Ons voorstel “ een menukaart/database en routebeschrijving van mogelijkheden binnen de begeleiding, voor iedereen, op elk moment toegankelijk”, waarover later meer, zal dit positief kunnen veranderen.

Tijdens het gesprek is duidelijk geworden dat passend onderwijs inhoud dat;
De onderwijsbehoefte van de leerling, ongeacht de financiële zwaarte van het arrangement ten alle tijden, boven aan staan moet staan. Dus het geld mag nooit leidend zijn in de begeleiding.
De begeleiding die nodig is zal verwoord worden en besproken door alle partijen.  Hierbij wordt aangegeven wat de school zelf doet en welke cluster 2 specifieke zaken door de cluster 2 instelling wordt opgepakt. Daarna zal de ambulant begeleider zorg dragen, vanuit de cluster 2 instelling, voor de uitvoering en financiële verantwoording. (wanneer er vanuit cluster 2 geen goede passende begeleiding mogelijk is, is er de mogelijkheid om, in overleg, te kiezen voor andere begeleiding, bijvoorbeeld vanuit de horende school of / en externe begeleiding, en zal de cluster 2 instelling de financiële middelen overhevelen.)
Alle aanwezigen bevestigen dit en zullen dit uitdragen.

De reguliere school draagt zorg, en is verantwoordelijk voor de begeleiding van cluster 2 kinderen. (Reguliere scholen moeten hier nog aan wennen.) Zij wordt door kennis ondersteunt door cluster 2 instellingen.
Wanneer er een geschil optreedt dat onoverbrugbaar blijkt is er voor ouders de mogelijkheid tot een second opinion. Zie voor meer informatie volgende link.

http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/toelating/en-wat-als-we-het-niet-eens-worden-een-overzicht-van-procedures-bij-klachten-geschillen-en-bezwaar.pdf

Vervolgens hebben wij gesproken over ons positieve voorstel;
Verzamel, bundel en maak alle kennis met betrekking tot begeleidingsmogelijkheden van cluster 2 kinderen binnen de ambulante diensten toegankelijk voor belanghebbende zoals de leerlingen, ouders, reguliere scholen en ook en vooral voor ambulante medewerkers.

Om passend onderwijs in het reguliere onderwijs te bieden aan de cluster 2 kinderen zou een ‘menukaart’ een goede basis zijn voor ouders, kinderen, leerkrachten en AB diensten. Op de ‘menukaart’ wordt aangegeven welke mogelijkheden er voor kinderen zijn. Per leerling, per leerjaar kan bekeken worden wat de leerling nodig heeft, waar op gelet moet worden, en vooral wat er mogelijk is. Creatieve oplossing ooit bedacht en toegepast door een individuele ambulante medewerker met betrekking tot tot bijvoorbeeld de pauze’s, voor sommige dove leerlingen een lastig  moment, kunnen hier genoteerd worden en door andere overgenomen.  Ook kan er vast ‘vooruit’ gekeken worden zodat je de mogelijkheden van toekomstige leerjaren kan inzien (bijvoorbeeld hoe omgaan met Engels, is dan een schrijftolk handig?, of sociale vaardigheids trainingen, wat is / bestaat er en wat wil je zelf ontwikkelen?, gebarenlesjes in de klas of praktische tips over tennisballen onder de stoelpoten tegen het geluid, ondertitelde citotoetsen, tolk mee op kamp en wie betaald wat en heb je er recht op, of ben je afhankelijk van de medewerking van de school?, Leuke / leerzame boeken & spelletjes voor in de klas over doof / sh / ngt, kies je voor RT of Pre-teaching en hoelang en of hoe frequent is dan gangbaar effectief en fijn voor de leerling?)

Er is overal en nergens veel kennis en kunde aanwezig, maar deze is nog niet gebundeld en beschikbaar voor alle ouders en leerkrachten. Vanaf het moment dat de begeleiding in gaat zou deze menukaart moeten worden uitgereikt.

Alle aanwezige zijn het eens dat de “ menukaart” er moet komen.
Fodok heeft zich in het verleden hier al mee bezig gehouden en zal informatie delen.
Alle anderen zullen actief meedenken en input leveren.
Kentalis  zal het plan introduceren bij haar ambulante dienst en zal in samenwerking met Simea een begin maken.

Als laatste geeft de oudergroep aan dat er momenteel kinderen met CI naar het regulier onderwijs gaan, zonder enige vorm van begeleiding.  Simea geeft aan dat het hier gaat om CI kinderen die een slechthorende indicatie hebben gekregen. Simea werkt aan een aanpassing van de criteria voor de arrangementen, zodat alle CI kinderen aanspraak kunnen maken op de voor hun nodige begeleiding. Ze noemen het bij Simea een weeffout die nu, met het passend onderwijs, is komen boven drijven.

Fodok, HoorMij en Simea geven aan dat er bij hun niet veel gevallen bekend zijn waar het mis gaat met de begeleiding en dat ze onze ongerustheid met betrekking tot deze kinderen ook niet echt delen.

Wij, de ouders,  lezen op sociaal media verhalen waarvan wij denken dat het weldegelijk niet goed gaat, maar dat de ouders de weg niet kunnen vinden naar andere ouders of ouderorganisaties om ze te helpen. Of  dat ze zich wellicht onterecht, laten geruststellen. Nog te vaak zijn veel ouders opnieuw het wiel aan het uitvinden.

De verandering van de rugzak naar het arrangement en passend onderwijs is pas sinds anderhalf jaar en zit nog in een begin fase. De echte gevolgen die deze verandering teweeg zal brengen zullen pas veel later boven komen drijven, en zichtbaar worden. Daarbij is het vroegtijdig dubbelzijdig implanteren met de veranderingen in taalaanbod bij deze jonge kinderen ook een nieuwe ontwikkeling waarvan de gevolgen pas over enkele jaren duidelijk zullen zijn. Ze gaan een beetje hand in hand, maar vormen een heel complexe situatie waar naar onze mening veel te weinig over wordt nagedacht.

Bij deze een oproep aan ouders die hun verhaal/ ervaringen/ kennis met ons willen delen positief of negatief. We kunnen die gebundeld en gewenst anoniem, meenemen in ons volgende overleg. Wil je iets anders kwijt of meedoen/ denken, je bent van harte welkom. Samen zijn we sterk!

Afsluitend wil ik nog zeggen dat het een fijn, open en eerlijk gesprek is geweest. Onduidelijkheden zijn opgehelderd en intentie’s zijn uitgesproken. Ik ben daar heel blij mee en hoop dat het vervolg gesprek in april een gunstig ontwikkeling zal laten zien. Nu geen tijd dus om achterover te leunen maar tijd om de mouwen op te stropen.
We zijn en werken samen en delen hoop en verwachting en passie om alle cluster 2 kinderen een fijne tijd op school en goed onderwijs te geven.

In april zal er zoals gezegd een vervolg gesprek komen.

Arjenne Fakkel
Jacqueline van den Heiligenberg
Helga Duifhuis

(Wij willen niet zoveel mogelijk begeleiding, wij willen begeleiding die goed is)

1 opmerking:

  1. Beste Jacqueline, ik heb dit bericht met veel interesse gelezen. Ik ben locatiedirecteur van een reguliere school, met twee dove kinderen. Als het mogelijk is zou ik graag, met mijn ib-er, de ouders van deze kinderen en hun begeleider aansluiten bij jullie overleg in april. Om van te leren, onze ervaringen te delen, samen sterker te worden, etc. Ik hoor graag je reactie (directie@eglantiertanthof.nl)

    BeantwoordenVerwijderen