vrijdag 23 oktober 2015

NGT vs NmG


“Kinderen kunnen de wereld niet kiezen waarin ze leven – niet de fysische, maar ook niet de mentale en emotionele. Ze zijn in het begin afhankelijk van wat hun ouders hun aanbieden” 

Oliver Sacks Stemmen zien.

Een van de eerste opmerkingen die Harry Knoors maakte tijdens zijn master class deze maand voor de NIP (Nederlandse instituut van Psychologen): “Een kind hoort weinig tot geen emotie via zijn CI”.

Hoe zit dit nu met informatieoverdracht als die alleen met gesproken taal en CI plaatsvind? Bij de communicatie en de totale ontwikkeling van een kind zijn de onderliggende emoties namelijk van net zo’n groot belang als de woorden en zinnen die je zegt.

De aanmoediging van de heer Knoors om als ouders toch te proberen om ook NGT in de communicatie te gebruiken ontbreekt dan helaas weer. Vooral omdat hij vindt dat maar 50% van de ouders in staat zou zijn om tot een goed gebarenniveau te komen. Uit onderzoek* is echter gebleken dat ouders, na het volgen van de nodige cursussen, prima in staat zijn om een gebarenniveau te bereiken die heel waardevol is voor de taalontwikkeling en de al gehele ontwikkeling van je kind!

En is het echt een probleem dat ouders in het begin nog wat staan te stuntelen? Nee. Linguïst Stokoe heeft veel onderzoek gedaan naar taalverwerving en jonge kinderen. De taalverwerving van dove en horende kinderen verlopen langs dezelfde lijnen, vooral de manier waarop de grammatica zijn intrede doet schijnt identiek te zijn en gebeurt tussen de 21ste en 24ste maand. Ook als de grammatica in begin nog wat gebrekkig is zal het kind toch een grammaticaal correcte gebarentaal ontwikkelen.

Wel is de heer Knoors erg te spreken over SimCom, de zogenaamde simultane communicatie **. Je spreekt Nederlands en je ondersteunt je spraak met gebaren uit de Nederlandse gebarentaal: NmG. Maar ook hier geldt dat er eerst goed geoefend moet worden voor dat je dit onder de knie hebt. Dan blijft de vraag heb je dan wel een vorm van communicatie die alles dekt, informatie overdracht, taalontwikkeling en de emotionele lading? En is NmG wel geschikt als eerste taal voor doofgeboren kinderen die het toch een periode zonder auditieve input moeten doen. Hier is eigenlijk nog niets over bekend. De voorbeelden waar de heer Knoors mee komt gaan over studenten die al een volledige taalontwikkeling achter de rug hebben. Hoe de taalontwikkeling voor deze studenten in de kinderjaren is verlopen wordt niet over gesproken.

Hieronder vind je een artikel uit ‘Van horen zeggen’ over NmG geschreven door Arie Terpstra (Kentalis) en Trude Schermer (Nederlands Gebaren Centrum). Zij hebben in 2006 een artikel geschreven of NmG een nieuw wondermiddel is tegen verschillende taalproblemen? Kan NmG op alle mogelijke manieren worden aangepast? Nee, Nederlands met Gebaren heeft duidelijke beperkingen, zo stellen de auteurs van dit artikel. (klik op de afbeelding om het artikel te kunnen lezen.)Tot slotte het verhaal van Amerikaanse ouders die eerst kozen voor SEE (Signed Exact Enlish), maar later toch de overstap maakte naar ASL (American Sign Language) uit het boek Stemmen zien van Oliver Sacks. Ze ontdekte dat een visuele taal beter aansloot op de totale ontwikkeling van hun dochter dan de structuurloze gebarenondersteuning van het gesproken Engels.

..Wij hadden het gevoel dat we met SEE onze engelse taal, literatuur en cultuur aan ons kind konden doorgeven. Als horende ouders waren we belast met de taak een nieuwe taal te leren en deze tegelijkertijd aan onze dochter over te brengen. Wij wilden wanhopig dat onze dochter was zoals wij. Na een jaar stapte we over naar pidgin Signed English een mengvorm van gebaren uit de ASL die visueel veel beeldender zijn en de voor ons bekende Engels syntaxis(onze NmG) maar dit levert geen interessante gebarentaal op, dus moesten we onze gedachten herordenen om visuele zinnen te maken. We leerden de meest levendige en spannende aspecten van gebarentaal kennen: idioom, humor, mime, gebaren die gecompliceerde concepten betekenen en gelaatsuitdrukkingen. Zo kwamen we uiteindelijk toch uit bij volledige ASL als taalaanbod aan onze dochter …

*http://www.academia.edu/13617336/Oyserman_J._and_de_Geus_M.D._2015_Teaching_Sign_Language_to_Parents_of_Deaf_Children
** http://www.kentalis.nl/Professionals/Academie/Professionals-vertellen/Instructie-in-gebaren-voor-CI-gebruikers

Geen opmerkingen:

Een reactie posten