woensdag 23 september 2015

Heb je problemen met het arrangement cluster 2 schooljaar 2015/2016? Meld je dan nu aan bij de onderwijsconsulenten!!!


Ik heb in juni een mail gestuurd naar de ombudsman n.a.v. het bericht dat wij van Kentalis kregen over de halvering in het aantal begeleidingsuren voor doof functionerende kinderen, die naar een reguliere school gaan. De ombudsman heeft destijds de vraag neergelegd bij de kinderombudsman omdat de gewone ombudsman niets kan doen aan onderwijs. Het advies van de kinderombudsman was toen dat we als ouders met de desbetreffende partijen, Kentalis, Auris, Simea Fodok en Foss in gesprek moesten gaan, maar dat onze vragen als signaal bij de kinderombudsman zou worden neergelegd.

Inmiddels is het september en zijn we kilometers mail, brieven en bezwaarschriften verder maar is er nog steeds geen duidelijkheid over de gang van zaken binnen de cluster 2 instellingen en het halveren van de uren voor doof functionerende kinderen in het reguliere onderwijs. Erger nog er komen nu ook berichten dat bij kinderen met CI of TOS, in het reguliere onderwijs, de begeleiding helemaal is stop gezet. Voor sommige kinderen met CI of TOS, die uit de peuterbehandelgroepen komen en nu naar groep 1 gaan, wordt niet eens meer een indicatie voor begeleiding aangevraagd!

Voor mij toch weer een rede om de kinderombudsman te bellen. Zij hebben mij gezegd om contact op te nemen met de Onderwijsconsulenten in Den Haag. Sinds de invoer van passend onderwijs bemiddelen zij ook tussen ouder, school en cluster 2 instelling. Zij gaan alle klachten verzamelen en proberen te achterhalen wat er nu aan de hand is bij cluster 2 en waarom er zo met de botte bijl in de begeleiding van onze kinderen wordt gehakt momenteel. Als ook de onderwijsconsulent er niet uit komt kan het hele dossier aan de kinderombudsman worden overgedragen.

Dus heb je problemen met het arrangement meld je alsjeblieft aan bij de onderwijsconsultenten in Den Haag. Dit kan middels een formulier op de website : www.onderwijsconsulenten.nl/aanmelden.

1 opmerking: