maandag 14 december 2015

Het Doveninternaat wordt opnieuw bedreigd met sluiting

Het is weer zover: het doveninternaat in Haren staat weer onder druk. Weer vindt de overheid dat het dicht moet. Staatssecretaris Dekker heeft aangekondigd dat Kentalis naar andere oplossingen moet zoeken voor de leerlingen die de tweetalige VO school bezoeken en van ver komen. Op dit moment zijn er 35 leerlingen in het internaat.

Staatssecretaris ziet internaat als zorg en niet als onderwijs

Let wel: de staatssecretaris wil niet de school sluiten maar het internaat. Daar zit een verschil in. Dekker heeft aangegeven dat het internaat huisvesting is. Huisvesting valt onder Zorg. Het is geen onderdeel van Onderwijs. Nu gaat er iedere jaar 2 miljoen (Bron: Dagblad van het Noorden Sander van Dam OCW) euro vanuit Onderwijs naar die 35 internaatsleerlingen (bron: Persbericht Kentalis 12-12-2015). Dat betekent €57.142, 86 per kind per jaar. Omdat Kentalis nog geen alternatieven heeft voorbereid heeft Dekker gezegd dat Kentalis nu een jaar de tijd krijgt om dit te regelen. Alternatieven kunnen zijn dat er andere vormen van opvang worden geregeld. Ook is er een idee om speciale Dove clusterklassen elders in het land te ontwikkelen zodat leerlingen niet meer ver hoeven te reizen naar Haren. Zij zouden dan dichterbij huis onderwijs kunnen volgen. Vanaf 2017 gaat de ministerie van OCW de subsidie afbouwen. Ook komt er meer toezicht op de indicatie van leerlingen die naar het internaat in Haren willen.

Internaat & Passend Onderwijs

Om nu meteen te zeggen dat a) deze situatie van het internaat binnen passend onderwijs valt en dat b) de staatssecretaris leerlingen tweetalig onderwijs probeert te ontzeggen vinden wij wat te ver gaan.

We begrijpen goed de betekenis van het internaat voor Doven. Dat zeker. Het is duidelijk meer dan alleen een ‘logeerhuis’ voor leerlingen die in Groningen naar school gaan. Het is het boegbeeld van het Dovenonderwijs. Het is Dovencultuur. Het valt onder het cultureel erfgoed van de Doven. Daar is de afgelopen 225 jaar de geschiedenis geschreven van een culturele minderheid in ons land. Dat moet je niet op deze manier even om zeep helpen omdat het niet binnen de pot van onderwijs valt. Dan moet de staatssecretaris overleggen en gaan uitzoeken binnen welke pot dat dan wel valt. Het voordeel daarvan is dat je ook niet elk jaar deze discussie hoeft te voeren.

Slikken en hard tellen na tweet

Echter toen we gisteren de volgende tweet lazen van Bert Klaas, Regiodirecteur Koninklijke. Kentalis Onderwijs Noord - Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel, moesten we toch even slikken en hard tot 100 tellen:

Bert Klaas ‏@bertklaas Dec 12
Kentalis, Simea en de FODOK trekken gezamenlijk op tegen de plannen van staatssecretaris Dekker.

Geen steun voor ons

Sinds mei 2015 zijn wij ouders in strijd met Kentalis, SIMEA en de FODOK om ervoor te zorgen dat onze dove / sh kinderen, het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Voor een groep betekent dat tweetalig onderwijs. Exact hetzelfde als de leerlingen op Guyot! Wij willen ook toegang tot tweetaligheid voor onze leerlingen! Alleen….Op de meeste dovenscholen in Nederland is er geen sprake meer van tweetalig onderwijs. Dat heeft twee redenen. Ten eerste hebben de instellingen die tweetaligheid stopgezet. Ten tweede is tweetaligheid door dovenscholen nooit echt uitgevoerd en waargemaakt. Dit is erg kwalijk. Er is in 1998 met alle belangenorganisaties en de overheid een convenant getekend. De doveninstellingen zouden ervoor zorgen dat tweetaligheid ontwikkeld zou worden.. FODOK heeft dit convenant getekend. Kentalis ook.

Omdat tweetalig onderwijs niet aanwezig is op de dovenscholen zijn wij met onze kinderen uitgeweken naar reguliere scholen. We maken gebruik van tolken, rt juffen en Ambulante begeleiding. Helaas allemaal op verschillende reguliere scholen. Dit omdat de instellingen het maar niet voor elkaar krijgen om mediumarrangementen op te zetten voor onze kinderen op reguliere scholen.

Dat ze bijna geen contact meer hebben met dove leeftijdgenootjes neem je op de koop toe en probeer je zoveel mogelijk te compenseren door in de weekenden dovencultuur voor ze op te zoeken. We rijden graag door heel Nederland om allerlei activiteiten te bezoeken. Dat kost wel heel veel energie. Maar we moeten wel. We willen dat onze kinderen contact hebben met andere dove/slechthorende kinderen.

Van 25.634 euro naar veel minder budget

Door de komst van passend onderwijs komt ook deze vorm van tweetalig onderwijs voor dove kinderen enorm in het gedrang. De instellingen geven steeds minder en minder budget. Voorheen was er een budget van €25.634,34 (bron: FODOK gids 2009/2010, http://www.fodok.nl/uploads/tx_pdforder/Met_rugzak_naar_School_01.pdf). In totaal konden daar 345 uur begeleiding van gefinancierd worden in vorm van AB of RT o.i.d. Dat betekent 8 a 9 uur per week (bron: FODOK gids 2009/2010, http://www.fodok.nl/uploads/tx_pdforder/Met_rugzak_naar_School_01.pdf). Tegenwoordig is het budget drastisch verminderd. We zijn van 345 naar 160 uur gegaan. En 160 is nog veel. De meeste ouders krijgen minder of niets dan deze 160 uur. We weten nu dat een reguliere school met een doof/sh kind maximaal €3700,- krijgt. Het Kentalisdeel is onbekend. We hebben het nagevraagd bij de overheid. Het geld dat vanuit de overheid wordt gegeven is niet minder geworden. Kentalis zegt tegen ons als ouders dat het geld over veel meer kinderen verdeeld moeten worden en dat het dan per kind echt minder wordt. Er is zelfs aangegeven dat ze in het rood staan (bron: http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/miljoenenverlies-bij-doveninstituut-kentalis). Begrijpelijk, maar waar is dan de terugkoppeling naar de overheid? Een internaatsleerling wordt met vuur verdedigd. En onze kinderen?

Het mag duidelijk zijn: we moeten het echt met relatief weinig geld doen. Er is een grote mond over het Passend Onderwijs. Maar onze kinderen zitten in dit “Passend Onderwijs”. Iedere dag weer moeten zij topsport leveren.

Het wordt steeds moeilijker om dove kinderen in regulier onderwijs te geven waar ze recht op hebben. De tolken kunnen nog blijven. Maar de ondersteuning in NGT door middel van remedial teaching of Ambulante Begeleiding is bijna niet meer mogelijk. Dovencultuur en NGT lessen komen helemaal niet meer op het lijstje voor. Volgens Kentalis, Simea en de FODOK komt dat allemaal door de komst van het Passend Onderwijs. Nu is de vraag: wat doen zij er als belangenorganisaties hier aan? Het antwoord is: NIKS. Helemaal niks.

Graag steun voor ALLE dove/sh leerlingen

Het gaat hier niet om 35 leerlingen, maar om honderden leerlingen die worden afgesneden van goed tweetalig onderwijs waar ze recht op hebben. We gunnen iedere dove/slechthorende kind het allerbeste! Iedere kind! Zowel in Haren als elders in het land! Dat tweetalig onderwijs moet vanaf het begin een mogelijkheid zijn voor een doof/slechthorend kind. Er moeten geen zorgen zijn over geld. Er moet niet gehoopt worden door ouders dat iemand er iets aan kan doen. Er moet niet uren gepraat worden om te praten. Er moet niet gesmeekt worden of er toch oplossingen zijn. Zoveel ouders willen het goed geregeld hebben. De groep ouders van dove/slechthorende kinderen in het regulier onderwijs is veel groter dan de groep ouders in het dovenonderwijs zoals op Guyot.

Echter, noch Kentalis, noch SIMEA noch de FODOK voelt zich geroepen of gedwongen om bij OCW aan de deur te kloppen. Om te vertellen dat passend onderwijs er op dit moment voor zorgt dat het dove kind gewoon wordt weggemoffeld. Om te vragen of dit opgelost kan worden. Om voorbeelden te laten zien van hardwerkende dove/slechthorende leerlingen die elke dag het maar weer moeten doen met wat ze hebben. In tegenstelling tot deze grote groep kinderen die ook gesteund moeten worden, wordt er wel alles uit de kast gehaald voor een kleinere groep dove/slechthorende kinderen. Waarom het ene wel? En waarom het andere niet?

Wij vragen ons soms steeds vaker af wat voor belangen deze organisaties bij de leerlingen van het doveninternaat hebben. Waarom dit ogenschijnlijk anders is dan bij de rest van de dove/slechthorende kinderen. Wij willen een gelijke behandeling en dus gelijke belangenbehartiging van FODOK, SIMEA, Kentalis en AURIS voor alle dove/slechthorende kinderen zonder onderscheid!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten