zaterdag 6 juni 2015

Arrangementen cluster 2 vanaf schooljaar 2015/2016

Beste mensen van de Fodok en Simea

Op dit moment worden alle ouders die een kind hebben in het regulier onderwijs met een cluster 2 indicatie ge├»nformeerd over de drastische korting die volgend jaar gaat plaatsvinden in de arrangementen.Voor mij betekent dit dat ik in mijn arrangement licht + (wat hetzelfde is als medium-, maar dan in een andere benaming) van 284 begeleidingsuren terug ga naar 160 uur. De verdeling wordt 80 uur voor school en 80 voor de cluster 2 instelling in mijn geval Kentalis.

School moet die 80 uur ook daadwerkelijk gebruiken voor begeleiding en mag niets meer gebruiken voor overhead. Kentalis daarentegen mag 35% gebruiken voor overhead. De rest (65%) wordt gebruikt voor daadwerkelijke begeleiding.

Echter uit een mail die Kentalis inmiddels heeft gestuurd naar de scholen staat voor die 80 uur een maximaal bedrag van 3700,- euro. Kentalis rekende zelf afgelopen jaar een uurtarief van 68,- euro. Op die basis is het geen 80 uur maar 54 uur!

De meeste doof-functionerende kinderen hebben een licht+ arrangement. Dit betekent dat mijn situatie ook geldt voor de meeste andere ouders met een doof-functionerende kind. Er zitten nauwelijks kinderen in het mediumarrangement wat Kentalis graag verder wil uitbouwen, dat wil zeggen meerdere dove kinderen op 1 school. Van dat arrangement zullen er bijna geen ouders/ kinderen zijn. Daarnaast zijn er ouders/kinderen met een intensief arrangement maar die zitten allemaal in het speciaal onderwijs op dovenscholen. Deze ouders komen niet in aanraking met Ambulante Dienst en hebben geen zorgen over uren. De dovenschool verzorgt het onderwijs en dat is helemaal doorgecalculeerd. Daar heeft een kind de beschikking over verschillende mensen en hulp.

Goed, terug naar de nieuwe situatie. Wat betekent dit nu in mijn geval. Dit jaar werden de 234 uur als volgt verdeeld: 134 ging naar Kentalis en 150 naar school. Van die 150 uur kon de school dit schooljaar 2 uur per week een NGT-vaardige remedial teacher inhuren om mijn dochter 2 uur RT in haar eigen taal te geven zodat ze het op school allemaal kan bijbenen. Dit nam in totaal 114 uur in beslag. De resterende 36 uren zijn door de school gebruikt voor vergaderingen, rapporten schrijven enz.

Kentalis zou ook een stukje begeleiding op zich nemen.  Echter: van de directe begeleidingstijd bleven er 42 uur onbenut. Dit omdat de Ambulante Dienst niet kon komen vanwege tijdgebrek en ook aangaf niet op mijn dochters niveau in NGT te kunnen communiceren. Het geld voor deze uren verdwijnt, zoals Kentalis nu zelf aangeeft, in de grote pot. De uren kunnen niet besteed worden aan mijn dochter.

Aankomend jaar is er nog 80 uur (of eigenlijk 54 uur) over voor de school waar ze de RT juf van kunnen inhuren. Maar er is niet voldoende meer voor 2 uur directe begeleiding per week. Het wordt nu duidelijk minder. Het zal in ieder geval te weinig zijn voor mijn dochter om het reguliere onderwijs nog goed te kunnen blijven volgen. RT vanuit Kentalis kan nog van de uren die ze overhouden van hun 80 uur. Maar ze geven aan dat ze die specifieke begeleiding niet kunnen regelen. Wel kunnen ze bijvoorbeeld komen om het technisch lezen met mijn dochter te oefenen. Een aantal van hun uren, die daarna overblijven, overhevelen naar school doen ze niet.

Mijn RT- juf betalen kan ook niet omdat de 80-80 verdeling strikt is. Dit betekent dat misschien weer een deel ongebruikt uren in de grote pot verdwijnt en wij zelf een deel van de RT uit onze eigen zak moeten gaan betalen.

In het schooljaar 2016/2017 gaan alle 160 uren naar Kentalis. De school krijgt dan geen middelen meer. Er is dan geen mogelijkheid meer om de RT juf in te huren. Of wat dan ook te kunnen doen voor mijn dochter. Kentalis kan de NGT- begeleiding die mijn dochter nodig heeft niet geven. Terug naar een cluster2- school is voor mijn dochter geen optie. Het onderwijsniveau is te laag en de NGT vaardigheden van de leerkrachten zijn onder haar niveau. Mijn dochter functioneert zowel cognitief als sociaal emotioneel prima op school en is hard bezig om haar leeftijdsniveau te benaderen. Met de RT lessen erbij kan ze het onderwijs prima volgen. Dit betekent dat wij vanaf dat schooljaar de kosten voor begeleiding volledig zelf moeten gaan betalen.

Dit is mijn situatie. Echter hoor ik van alle ouders die ik ken, en een cluster 2 kind in het reguliere onderwijs hebben, dezelfde verhalen. Voor kinderen met een SH indicatie met of zonder CI is het nog slechter gesteld. Zij krijgen nog maar een minimaal aantal uren of gaan zelfs al zonder indicatie naar de reguliere school. Hetzelfde geldt voor TOS kinderen.

Mijn vragen zijn:

 • Zijn jullie van deze situatie op de hoogte en wanneer laten jullie van je horen wat hier aan de hand is en wat we als ouders moeten gaan doen om hier tegen in verzet te kunnen komen?
 • Wie heeft bepaald dat binnen cluster 2 het aantal uren zo drastisch moet worden verlaagd en wat ligt daaraan ten grondslag? En waarom gaat het geld van de arrangementen volledig naar cluster 2 waardoor je als school en ouder totaal geen inspraak meer hebt wat daarmee moet gebeuren? Dit is toch geen passend onderwijs meer. Cluster 2 hebben de totale macht nu in handen en doen wat ze willen met het geld dat voor de kinderen is bedoeld.
 • Kentalis geeft aan dat er meer kinderen zijn ingestroomd dan dat ze met de peildatum in 2011 hebben aangegeven en nu dus veel geld te kort komen. Hoe is dit te rijmen met de winsten die ze in 2012 en 2013 hebben gemaakt?
 • Als het teldatum inderdaad een knelpunt was voor het kunnen blijven bieden van kwaliteit in Ambulante Begeleiding/ onderwijs, dan zou de verwachting zijn dat zij als instelling opkomen voor de kinderen en bij de ministerie van Onderwijs aan de bel trekken. Dat zou logisch zijn. En het tonen van een goede attitude. In de trant van: wij kunnen deze kinderen met de huidige middelen niet meer ondersteunen hetgeen ze wel nodig hebben. Waarom is Kentalis niet zelf naar ouders gegaan met een gerichte boodschap? En van jullie als FODOK horen wij geen geluid dat er contact is geweest. Dus dan mag er aangenomen worden dat Kentalis ook niet naar jullie is gekomen. Dat betekent dat Kentalis geheel zelfstandig opereert en met niemand communiceert. En blijkbaar wordt dat door FODOK en anderen geaccepteerd. Ik geef al jaren bij ouders aan dat, als we onze belangen behartigd willen zien omtrent onze kinderen, we ons moeten verenigen en dat de FODOK daar een goed instrument voor kan zijn. Een gesprekspartner die uit naam van de ouders de belangen van de ouders kan behartigen in zaken zoals deze. De FODOK heeft, als dat goed is maar daar twijfelen wij nu dus aan, die doelstelling. Het is de bedoeling dat de FODOK achter, voor en naast de ouders staan. En opkomt voor ouders en hun kinderen. Anders zou er geen FODOK bestaan. De FODOK bestaat dankzij ouders. Maar nu vraagt iedereen zich af waar jullie nu zijn want we horen helemaal niets van jullie kant hier over. Waarom is dat? Waarom is het stil? Waarom informeren en/of discussieren jullie niet met ons als ouders over de drastische wijzigingen in de Ambulante Dienst ondersteuning? Veel ouders hebben het gevoel dat ze alleen staan.
Dan zijn wij ook wel heel nieuwsgierig naar de rol van Simea in dit hele verhaal. Heel verrassend vond ik deze week op de website het document "overdracht reguliere middelen" uit november 2013 waarin heel duidelijk alles staat uitgelegd over hoe alles gaat veranderen met de invoering van passend onderwijs omtrent cluster 2 kinderen die naar reguliere scholen gaan. Het volgende stukje wil ik toch even uitlichten:

Middelen LGF
De middelen LGF gaan met de start van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 naar de instelling cluster 2. Het budget is dan niet meer op basis van werkelijke leerlingaantallen maar gefixeerd op het aantal leerlingen op 1 oktober 2011.
Vanwege de ondersteuningsplicht stelt de overheid dat de cluster 2 instelling verantwoordelijk is voor een kwalitatief goede inzet van deze middelen. Als instelling, maar ook als cluster 2, moet hierover verantwoording worden afgelegd. Vanuit dit perspectief heeft de instelling cluster 2 de plicht om de doelmatigheid van de inzet van deze middelen te borgen. Binnen deze kaders is het mogelijk dat de middelen ook ter beschikking worden gesteld aan de reguliere scholen.


Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat Kentalis nu doet alsof ze pas een maand weten wat deze bovenstaande regeling gaat betekenen voor de arrangementen. Cluster 2 heeft de plicht om de doelmatigheid van de inzet van de middelen te borgen, hoe kan dat nu als, in ons geval, 45% van de middelen wegvallen?

Kentalis is ook heel onduidelijk over hoe je bezwaar kan maken. Volgens mijn eigen Ambulante Begeleider moet ik daarvoor bij een regiodirecteur van Kentalis zijn. Op de website van Simea staat hier ook weer een document over "Overzicht: 'Wat als we het niet eens worden?'" hierin staat het volgende met betrekking tot bezwaar:

Landelijke geschillencommissie passend onderwijs: aan deze commissie kunnen ouders een geschil voorleggen over (weigering tot) toelating van een leerling tot het onderwijs van de instelling, verwijdering van een leerlingen van de school of over het OPP. Voor het OPP geldt dat de school waar de leerling staat ingeschreven verantwoordelijk is. Een geschil over de ondersteuning van de instelling in het reguliere onderwijs heeft samenhang met het OPP en dient te worden ingebracht bij de landelijke geschillencommissie, gericht aan het bevoegd gezag van de reguliere school.
Meer informatie is te vinden op
www.geschillenpassendonderwijs.nl.

Moeten we hier nu onze bezwaren heen gaan sturen?

Ik ga zelf met mijn school een bezwaarprocedure opstarten. Verder heb ik de Ambulante Dienst gezegd dat ik een kat in het nauw ben geworden en dat die rare sprongen kan gaan maken. Ik heb al gehoord dat ouders die hun specifieke situatie publiekelijk maken door Kentalis op het matje geroepen worden omdat ze niet blij zijn met negatief nieuws over zichzelf in het openbaar. Hoe is het mogelijk dat dit allemaal kan?

Wij -ik en vele ouders met mij- willen graag jullie reactie!!!!

Deze mail zal ook als blog verschijnen omdat ik wil dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om te lezen wat er allemaal gaande is, dat ze weten dat ze niet alleen staan en hopelijk ook van zich gaan laten horen.

Groet,

Jacqueline van den Heiligenberg

3 opmerkingen:

 1. Dag Jacqueline kun je wellicht contact met mij opnemen. Heb eenzelfde situatie. Tel. nr 0610558261

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo Jacqueline,
  Kun je mij misschien vertellen waar ik kan vinden wat het bedrag/uren is dat school krijgt en wat het bedrag/uren is dat kentalis krijgt en hoe de verdeling is?

  Er is zo weinig informatie over te vinden en ik krijg hele vreemde informatie door van onze school.

  Alvast bedankt

  BeantwoordenVerwijderen