vrijdag 2 juni 2017

Antwoorden van betrokken partijen op de handreiking tolkvoorziening binnen de nieuwe richtlijn van Siméa

Wij hebben inmiddels van Siméa en het Dovenschap antwoord gekregen op onze oproep over de inhoud van de handreiking tolkvoorziening binnen de nieuwe richtlijn van Siméa.

Allereerst Siméa
(klik op de plaatjes om ze te vergroten)


Hier zijn we heel blij mee. In juli zal de tekst worden aangepast. De bedoeling van de handreiking is dat ouders en school op de hoogte worden gesteld over de inzet van tolken. En dat ouders en kind dit zelf bepalen. In deze brief staat ook dat ouders een cluster 2 school kunnen vragen om het kind voor te bereiden op het tolkgebruik voor het uitstroomt naar de reguliere school. Deze is nieuwe voor ons. Maak er gebruik van!

In de bijlage wordt uitgelegd hoe een richtlijn gebruikt moet worden. Zowel door de school en ouders als de instellingen. Het belang van het OPP en de samenwerking tussen ouders en school wordt nogmaals benadrukt. Ouders en school bepalen de leerbehoeften en op basis daarvan gaan zij op zoek naar middelen. En niet andersom zoals vaak door de instellingen wordt uitgelegd, hier zijn de middelen en daar moet je het maar mee doen.

Dan de reactie van het Dovenschap: https://www.dovenschap.nl/richtlijn-simea-regel-advies/.
Beste mensen van het Dovenschap, zoals uit de reactie van Siméa blijkt, de manier hoe alles in de handreiking stond beschreven gaf niet duidelijk aan hoe we deze handreiking moesten interpreteren. Gelukkig is Siméa ook tot "inzicht" gekomen.

Wij willen Siméa en het Dovenschap danken voor hun reactie en meedenken. Met deze reacties krijgen wij in iedergeval het gevoel dat we inderdaad partner zijn in het verhaal passend onderwijs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten