maandag 2 januari 2017

Van 2016 naar 2017

31 december 2016, tijd om terug te kijken naar….


  • 26 blogs;
  • 477 likes voor onze Facebook pagina;
  • de start van: “Projectplan Informatie en inzicht als basis voor partnerschap”. Een project samen met Simea, de 4 instellingen, de oudervertegenwoordiging FODOK en Hoormij. Dit project moet in kaart gaan brengen wat de begeleidingsmogelijkheden zijn van de instellingen voor kinderen in het reguliere onderwijs. Deze begeleidingsmogelijkheden moeten via een website toegankelijk worden gemaakt. Deze informatie moet ertoe leiden dat alle ouders, reguliere scholen en AD diensten over de dezelfde informatie beschikken in alle regio’s van Nederland. Hierdoor zijn ze gelijkwaardige partners in de gesprekken die gevoerd gaan worden als het gaat om de begeleiding van de kinderen op reguliere scholen;
  • het in kaart brengen van de bekostiging van gebarencursussen van ouders van dove/slechthorende kinderen. Dit heeft geleid tot een brandbrief naar de Nederlandse zorgautoriteit om aan te geven dat basiszorg voor ouders van dove kinderen vaak niet voor de ouders toegankelijk wordt gesteld door gecontracteerde zorgaanbieders;
  • de start van het verzamelen van wetenschappelijke artikelen over doof en slechthorendheid. Zo hebben wij artikelen van Radboud UMC, LUMC, Basque Center on Cognition, Brain and Language en University of Chicago en Radboud Universiteit. Er wordt enorm veel onderzoek gedaan bij dove en slechthorende kinderen. Ook onze kinderen worden nog elk jaar gevraagd om mee te doen aan diverse onderzoeken. Maar wat gebeurt er met al die onderzoeken? Waar kan je ze teruglezen bijvoorbeeld? Zijn er concrete inzetbare resultaten? Worden nieuwe inzichten ook daadwerkelijk in handelen omzet door professionals? Wij hopen in 2017 zo veel mogelijk met jullie te kunnen delen;
  • onze bijdrage aan de gebarenvaart. Een initiatief van Vi-taal en Mutesounds ter gelegenheid van het live gaan van de website www.haagsekunstgrepen.nl en de opening van het Mutesounds Festival. Met 6 boten vaarden we van Den Haag naar Scheveningen waar op de Pier Mutesounds van start ging. Op deze site vind je filmpjes die de afgelopen 25 jaar zijn gemaakt door Vi-taal. Je vindt hier, naast de prachtige filmpjes over kunst in gebarentaal, ook hele leuke kinderverhalen zoals de avonturen van Aap geschreven en gebaard door Tony Bloem;
  • de start van de advieszetels binnen de MR’en van de instellingen. Ouders die elke maand (soms vaker) vergaderen om belangen voor de ouders van de reguliere scholen te behartigen;
  • onze bijdrage aan een brief die is opgesteld voor de OCW na aanleiding van het tiende voortgangsoverleg over passend onderwijs in de tweede kamer. Er zijn nog veel openstaande punten die verbeterd kunnen worden binnen passend onderwijs voor cluster2 kinderen;
  • de start van onze eigen zoektocht naar een goede VO school die de mogelijkheid biedt om meerdere dove kinderen te plaatsen. In 2017 maken we hier een project van. We willen graag good practices en opgedane kennis/ ervaringen delen met andere ouders. Bedoeling is dat informatie over het zo goed mogelijk opzetten van Passend Onderwijs binnen een reguliere school heel concreet en toegankelijk wordt voor alle ouders die hierin geinteresseerd zijn voor hun eigen dove/sh leerlingen;
  • heel veel vragen uiteenlopende vragen die bij ouders leven. We hebben geprobeerd om elke ouder zoveel mogelijk te helpen. We hebben gezien dat ouders op hun beurt steeds meer tips aandragen en elkaar supporten. Super! Dank! Zo helpen we elkaar verder.
2 januari 2017, we kijken vooruit naar nog 1 week heerlijk vakantie. Vanaf 9 januari gaan we weer starten….!

Wij gaan verder met bovengenoemde punten. Verder zijn we benieuwd naar wat het aankomende jaar op ons pad zal komen. Wij hopen dat jullie wat hebben aan de informatie die we met jullie delen. Dat het helpt in jullie eigen zoektocht naar wat is goed is voor jullie eigen kinderen.

De groep is divers en iedere ouder doet het op zijn of haar eigen manier. Dat maakt het delen van ervaringen juist zo belangrijk. Er is geen “standaard” meer wat betreft dove/slechthorende kinderen. Er zijn geen verwachtingspatronen meer. Er zijn geen pasklare oplossingen meer. Eigenlijk is de oplossing het verkennen van alle mogelijkheden om vervolgens daaruit een eigen “pakket” samen te stellen. Elk stukje van dat “pakket” is waardevol. Alles kan in dat “pakket” worden gestopt: cochleaire implantaten, hoorapparaten, ABI, Baha, hoortraining, hoorrevalidatie, gebarentaalaanbod, solo-apparatuur, input via auditieve kanalen, input via visuele kanalen enzovoorts, enzovoorts. Elk doof/sh kind heeft recht op een eigen “pakket” dat goed past. En het "pakket" is nodig omdat de horende wereld nog te veel "drempels" heeft om gelijkwaardig mee te kunnen doen. Wij als ouders hebben als taak om die mogelijkheden toegankelijk te krijgen en te houden zodat we kunnen regelen wat we denken dat ‘past’ voor elk van onze eigen dove/slechthorende kinderen.

Dat regelen om te krijgen en te houden is iets waarbij we als ouders elkaar nodig hebben. Tegenwoordig komen de meeste ouders al vroeg te weten of hun kind gehoorproblemen heeft, Vervolgens komen ze snel in een hoorrevalidatietraject bij een audiologisch centrum in de buurt. Als dit centrum niet is verbonden aan een instelling voor mensen met een auditieve beperking komen ze vaak ook niet in aanraking met andere ouders met dove of slechthorende kinderen. Zonder contacten tussen ouders ontmoeten kinderen ook niet snel andere kinderen met hoortoestellen of een CI. Dan is het toch handig dat door nieuwe media, zoals Facebook, er platformen zijn ontstaan waar ouders andere ouders kunnen ontmoeten. Wijzelf vinden het een enorme toegevoegde waarde (al vanaf het begin, Oktober 2014)  en graag gaan we hiermee door!

Wij wensen iedereen een heel mooi 2017 toe!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten