donderdag 1 december 2016

Verslag vervolg bijeenkomst samenwerkingsproject cluster 2 instellingen, ouders.

Opzet website over de ambulante dienst cluster 2/ begeleiding binnen het passend onderwijs.

Voor oorsprong en andere verslagen zie onze eerdere blogs.
Bijeenkomst 8 januari 2016
Bijeenkomst 13 april 2016

Locatie; Utrecht landelijk bureau Simea/ bureau Audcom, 25 november 2016

Aanwezig:
Johan Lantinga, Simea, sr beleidscoordinator
Leon Hazen, Vitus- Zuid, directeur externe dienst, namens Simea team ambulante Diestverlening
Mariën Hannink, Fodok beleidsmedewerker
Minnekus de Groot, Auris, adviseur/ coordinator PR& Communicatie, namens Simea werkgroep communcatie
Paul Goosens, Vitus Zuid, alg Directeur mgr.Hanssen, namens Simea team afstemming Passend onderwijs
Tine Bruijne, Auris, team leider Auris dienstverlening Leiden, namens Simea team Ambulante dienstverlening
Tinie van Aalsum, Kentalis, regiodirecteur Onedrwijs West
Jacqueline van den Heiligenberg, Ouder
Arjenne Fakkel, Ouder

(afwezig Helga Duifhuis ouder, Annet de Klerk Kentalis, Afdelingsdirecteur Kentalis Talent/senior beleidsmedewerker KentalisOnderwijs, i.v.m. de samenhang met Siméa kwaliteitsindicatoren & Arend Verschoor St. Hoormij/FOSS, beleidsmedewerker)

Het is bijzonder fijn dat (bijna) alle cluster 2 instellingen vertegenwoordigd zijn, Auris, kentalis en Vitus Zuid.
Simea zit vertegenwoordigd door verschillende personen ook aan tafel en vertegenwoordigd ook Viertaal. Simea begeleidt het proces o.a. in de vorm van de voorzitter tijdens dit overleg. Fodok en Hoormij zijn er en 2 ouders van dove kinderen (Oudergroep van dove kinderen).
Afgesproken wordt dat voor de komende bijeenkomst een TOS ouder en wellicht een SH ouder gevraagd zal worden. Moet viertaal ook uitgenodigd worden?

De doelstelling wordt nogmaals doorgesproken, nu met alle nieuw aangeschoven mensen uit het veld en geconstateerd wordt na enige tijd dat de neuzen dezelfde kant op staan. Er is een informatie gat, die is groot en er is haast geboden om een goede informerende laagdrempelige website te maken, die ouders, leerlingen, reguliere scholen, ambulante diensten, en andere geinteresserde zal informeren over begeleidingsmogelijkheden en relevante cluster 2 zaken, en die makkelijk te vinden is. Landelijk zal afstemming moeten plaatsvinden tussen cluster 2 instellingen over visie en concreet beleid mbt passend onderwijs, medium en licht arrangement.

Voorstel voortgang; een 2 daagse bijeenkomst ( slaapzakken mee!), idee van Minnekus de Groot, om daadwerkelijk slagen te kunnen maken met alle betrokkenen. Cluster 2 vertegenwoordigers, Ambulante diensten, de gebruikers om feedback te kunnen leveren/ ouders van DSH en TOS leerlingen, ICT/ website ontwerpers om de praktische kant in de gaten te houden etc.

Tijd /plaats en concrete deelnemerslijst volgt wanneer bekend.

Vragen zijn altijd welkom en meedenken wordt geapprecieerd.

Wordt vervolgd!

Groet Arjenne Fakkel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten