vrijdag 7 oktober 2016

Openstaande zorgpunten passend onderwijs


Uit het bestuurlijk overleg met Kentalis (lees hier het verslag) is gebleken dat de instelling werkt aan de verbetering van passend onderwijs. In ieder geval zijn er op een aantal punten belangrijke stappen gezet. Het handelingsgericht arrangeren bijvoorbeeld.  In overleg met Simea is besloten om bij het toekennen van de arrangementen meer uit te gaan van de behoefte van het kind en minder de nadruk te leggen op de harde criteria. Ook zijn de eerste stappen gezet op het gebied van medezeggenschap. Dit moet wel nog wettelijk vorm krijgen.

Maar passend onderwijs voor cluster 2 leerlingen (en cluster 1) is nog niet overal zoals het zou moeten zijn. Er resteren nog vele zorgpunten.
  • Bestuurlijk heeft Kentalis de visie om de auditief beperkte leerlingen waar mogelijk zo dicht mogelijk bij de eigen thuissituatie te begeleiden. In de praktijk zien we dit nog niet terug;
  • Ondanks alle goede bedoelingen blijft Kentalis een logge organisatie die veel zegt maar weinig doet en zich graag achter anderen verschuilt. Niet alleen ouders maar ook medewerkers lopen hier tegen aan;
  • Kentalis legt een deel van de problematiek van passend onderwijs bij de samenwerkingsverbanden, maar de instelling heeft er zelf voor gekozen om landelijk georganiseerd te zijn, dus lijkt het logisch dat de verbinding met de samenwerkingsverbanden moeizaam loopt;
  • Kentalis legt een deel van de problematiek bij de AB'ers die de omslag niet goed oppakken en dus weer op cursus moeten. De vraag is hoe Kentalis (en de AB’ers) hiermee omgaan;
  • Kentalis maakt graag gebruik van de vergelijking met de zorg, namelijk dat je de patient vraagt wat kan je nog wel en waar heb je hulp nodig. Dit gaat in het geval van onze kinderen niet op. Een kind van 4 met TOS / DSH heeft nog helemaal geen idee wat die mist of niet kan(voor zijn gevoel kan het alles!!). En stel dat je als ouder met dit kind de gang naar het reguliere onderwijs gaat maken, hoe weet je nou waar je op moet letten, welke informatie je aan de leerkracht, ib'er en school moet geven; 
  • Kentalis geeft toe dat het reguliere onderwijs nog niet klaar is voor TOS / DSH kinderen, is het dan het wel verstandig om arrangementen op grote schaal stop te zetten of helemaal niet op te starten;
  • Het is bijzonder dat er bij Kentalis geen gevallen bekend zijn van kinderen waarbij het arrangement stopt ondanks dat de ouders en de school het er helemaal niet mee eens zijn. Vraag is waar deze klachten terecht komen. Veel ouders weten niet waar ze terecht moeten en gaan accoord met het nieuwe arrangement omdat ze niet weten dat ze hierover in gesprek kunnen gaan en met wie.
We zijn benieuwd of ouders zich hierin herkennen. Of dat er nog punten zijn die niet bekend zijn. Laat het ons weten door te reageren via oudergroepvandovekinderen@gmail.com.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten